Hypoxikator, syreupptagningsträning, återandning, simulerad höghöjdsträning, hypoxiandning, hypoxiträning, go2altitude, altipower, höghöjdstält, alpinist

ledare
Utrustning för simulerad höghöjdsträning för:
• Idrottsmän
• Alpinister
• Hälsa och välbefinnande
• Vetenskaplig forskning och utbildning

Vad är det som gör hypoxikatorerna från GO2Altitude® och AltiPower® till marknadens bästa utrustning för återkommande syreupptagningsträning:

 • Vetenskapligt testade som ett effektivt träningshjälpmedel: läkemedelsfria, lagliga och utan biverkningar.
 • Våra hypoxikatorer är väldigt pålitliga och underhållsfria.
 • Biofeedback-kontrollerade sessioner för återkommande syreupptagningsträning. PC-program som hjälper dig att optimera din träning.
 • Korta sessioner, högre simulerade altituder.
 • Toppidrottsmän från hela världen använder och lovordar GO2Altitude® för den enkla och beväma användningen.

Fördelarna med återkommande syreupptagningsträning framför andra metoder av simulerad höghöjdsträning är tydliga:

 • Träningsdosen är enkel att övervaka och kontrollera med hjälp av biofeedback-utrustningen (pulsoximeter) - optimerar din träning.
 • Undviker över- eller underträning p.g.a. grundlig övervakning av din individuella respons.
 • Din sömn blir tillfredsställd. Sömnkvaliteten förbättras med all sannolikhet hos de flesta användarna av GO2Altitude®.
 • Träningssessionen är relativt kort - de extrema höjder som simuleras av hypoxikatorerna från GO2Altitude® exponeras korrekt.
 • Många personer kan dela på en hypoxikator från GO2Altitude® - vilket ger lägre kostnad per användare.
 • Lämplig både för individuell användning hemma och träning för ett helt lag
 • Utmärkt utrustning för lokaler med vetenskaplig forskning och utbildning

Du är välkommen att besöka vår webbsida för mer information om de produkter som vi tillhandahåller på nätet. På hemsidan är all text på engelska.
Dessutom sker all korrespondens på engelska.

Klicka här för att gå vidare till hemsidan


Klicka på bilderna nedan för att få veta mer om våra produkter

Hypoxikator, syreupptagningsträning, återandning, simulerad höghöjdsträning, hypoxiandning, hypoxiträning, go2altitude, altipower, höghöjdstält, alpinist Hypoxikator, syreupptagningsträning, återandning, simulerad höghöjdsträning, hypoxiandning, hypoxiträning, go2altitude, altipower, höghöjdstält, alpinist

Personhypoxikator från AltiPower®

Vi tillverkar olika system för återkommande syreupptagningsträning "under vila" och under aktivitet.
Vi tillhandahåller även system för ökad prestationsförmåga hos hästar och hundar.

  Professional Hypoxicators GO2Altitude®

© 2006-2014 BIOMEDTECH AUSTRALIA Pty Ltd
17 Roberna Street
MOORABBIN, VIC 3189
Melbourne, AUSTRALIA
Ph: +613 9553 7200
FAX: +613 9553 7299
http://www.go2altitude.com
http://www.altipower.com